Uža specijalizacija iz pedijatrijske neurologije

Plan uže specijalizacije iz dječje neurologije je 1994. Priznat od strane Ministarstva zdravstva.

Sadašnji program subspecijalizacije iz pedijatrijske neurologije rezultat je usklađivanja postojećeg programa s programom Europskog društva za dječjuneurologiju a na prijedlog HDDN (link program subspecijalizacije).

Od 2005. godine program subspecijalizacije iz dječje neurologije usklađen je s programom edukacije EPNS.

Ministarstvo zdravstva RH 2006.god. prihvatilo je prijedlog programa subspecijalizacije iz dječje neurologije, a od 2007.god. provodi se usklađivanje i procjena programa na nivou Medicinskih fakulteta, Ministarstava zdravstva i pedijatrijskih društava.

Konačni trenutni program uže specijalizacije iz dječje neurologije prihvaćen je od strane Ministarstva zdravstva zaključno sa 2016.godinom.