Dobro došli na stranice Hrvatskog društva za dječju neurologiju, Hrvatskog liječničkog zbora

Hrvatsko društvo za dječju neurologiju (HDDN) Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ)

Kratka povijest HDDN

Jedan od pionira dječje neurologije bio je prof.dr.sc. Sergije Dogan, neurolog koji je radio kao konzultant u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim motoričkim smetnjama na Goljaku i koji je potaknuo osnivanje dječje neurologije. Prof.dr.sc. Dogana je naslijedio prof.dr.sc. B.Barac koji je ujedno bio i konzultant u Centru za odgoj i obrazovanje mladeži u Dubravi. Prof.dr.sc. B. Barac kao predsjednik Sekcije za neurologiju HLZ, na zamolbu prof.dr. sc. Mladena Križa, napisao je 1980. preporuku za osnivanje Hrvatskog društva za dječju neurologiju (HDDN), tada Sekcije za dječju neurologiju HLZ.

Entuzijazam i velika snaga prof.Križa , kao profesora i čovjeka, zajedno s njegovim suradnicima prof.dr.sc. Ellom Paučić Kirinčić, te prof.dr.sc. Miljenom Gazdikom, doprinjeli su razvoju struke dječje neurologije i pokrenuli su i 1981. god. osnovali Hrvatsko društvo za dječju neurologiju  (HDDN).

Od 1999. HDDN je član European Pediatric Neurology Society (EPNS), a od 2003. i sastavnica Komisije nacionalnih savjetnika i Upravnog odbora EPNS-a.

2015. HDDN je predložilo, a Ministarstva zdravstva RH prihvatilo, novi program subspecijalizacije dječje neurologije usklađen s pravilnikom za specijalizaciju Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS).

Prva knjiga iz područja dječje neurologije bila je „Neurološki pregled dojenčeta i malog djeteta“ , autori dr. Ćupić i dr Mikloušić.

2009. tiskan je prvi uđžbenik „Pedijatrijska neurologija“ (autor prof.dr.sc. Nina Barišić sa suradnicima), čime prema riječima našeg prijatelja i kolege prof.dr.sc. Veličkovića hrvatska pedijatrijska neurologija dobiva značajan ugled u europskim medicinskim krugovima.

Do sada je uspješno održano 48 Simpozija HDDN-a.

Događaj od posebnog značenja za HDDN bila je vrlo uspješna organizacija 9. Kongresa European Pediatric Neurology Society (EPNS), koji je održan u Cavtatu od 11.-14. svibnja 2011. uporedo s 40. jubilarnim Simpozijem HDDN, te proslavom 30. godišnjice od osnivanja društva (predsjednica Organizacijskog odbora prof.dr.sc. Nina Barišić).

2013. godine provedena je, od strane Training advisory Board-a EPNS evaluacija edukacije iz dječje neurologije i organizacije, ustrojstva i funkcioniranja neuropedijatrijske službe u Hrvatskoj koja je značajno utjecala i na aktivnosti HDDN prema Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u cilju postizanja kvalitete rada i unapređenja struke te programa edukacije iz pedijatrijske neurologije.

Ciljevi HDDN su unaprijeđenje i poticanje i stručnog i znanstvenog razvoja pedijatrijske neurologije u Hrvatskoj, suradnja sa međunarodnim projektima u istraživanjima neuroloških bolesti, suradnja sa EPNS i drugim međunarodnim društvima i udrugama, poticanje sudjelovanja mlađih kolegica i kolega u znanstvenom radu i međunarodnoj suradnji, te predstavljanje i zastupanje zajedničkih interesa članova HDDN- pedijatara i neuropedijatara u cilju racionalizacije postupaka i priznavanja i adekvatnog vrednovanja rada i dijagnostičkih i terapijskih postupaka u dječjoj neurologiji.

Prof.dr.sc. Nina Barišić
Predsjednica HDDN HLZ