Mišljenje i stav HDDN o liječenju poremećaja iz autističkog spektra otopinom Miracle Mineral Solution (MMS)

Liječenje bolesnika s poremećajima iz autističkog spektra (PAS) primjenom 22 ,4 % otopine natrijeva
klorita (NaClO2) i 4% klornog dioksida ClO2 (CD) poznatijom pod nazivom Miracle Mineral Solution –
(MMS), CD i Water purification solution (WPS). Ti proizvodi su inače poznati kao izbjeljivači a
također su sastojci različitih dezinfekcijskih sredstava i pesticida.

Liječenje otopinama MMS i CD nije sukladno niti s jednim postupnikom za liječenje PAS niti je
temeljeno na znanstvenim dokazima već na znanstveno nedokazanoj tvrdnji da crijevni paraziti i
kronična infekcija uzrokuju autizam. PAS je rani razvojni – embriofetalni ali i cijeloživotni poremećaj
etiološki rezultat je genetskih i epigenetskih modifikatora no još uvijek nedovoljno razjašnjen, za koji
ne postoji etiološka terapija.

Otopine natrijeva klorita i klornog dioksida su primarno toksične I djeluju korozivno, izuzetno su
reaktivne u kontaktu s organskim tvarima, posebno Na ClO2 (MMS) i izazivaju iritaciju dišnih puteva,
kože i očiju a po sastavu odgovaraju vapnu. Koriste se kao i izbjeljivači u industrijskoj proizvodnji
papira i za dezinfekciju vode ali u 100.000 puta manjoj koncentraciji za preporučenu količinu otopine
koju se unosi u organizam u tijeku liječenja s MMS.

Američka agencija za lijekove (Food and Drug Administration – FDA ) je 2010., iste godine i Hrvatska
agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), izdali su upozorenje vezano uz otopinu MMS,
a protiv konzumacije i distribucije navedenog proizvoda koji se prodaje putem interneta uz
znanstveno neutemeljene tvrdnje da liječi velik broj ozbiljnih bolesti uključujući PAS i multiplu
sklerozu ( osim HIV-a i prehlade).

Primjena navedenih otopina nije odobrena niti u Europi od European Medicine Agency (EMA), niti u
Sj Americi i Kanadi od Food and Drug Administration (FDA).
Primjenu navedene otopine smatramo nedopustivom i ujedno direktnom ugrozom zdravlja i života
djeteta. Intoksikacije navedenom otopinom mogu biti i fatalne, velik je broj prijavljenih intoksikacija
navedenim otopinama u djece Centrima za otrovanja uključujući i zatajenje jetre ali i smrtni slučaj u
djeteta Vel. Britaniji.

Svjesni smo nedostatka uspješnosti terapijskih postupka za liječenje djece s PAS dozvoljenim i
preporučenim metodama i farmakološkim pripravcima ali apsolutno se protivimo primjeni sredstava
poput MMS i CD koji nemaju nikakav znanstveni dokaz učinkovitosti i ujedno su dokazano otrovni za
ljudski organizam.

Incijativa protiv primjene MMS i CD otopina u liječenju bolesnika s autizmom pokrenuta je od strane
edukatora i rehabilitatora s Edukacijsko-Rehabilitacijskog Fakulteta, ne raspolažemo podacima da je
primjena MMS potaknuta od strane liječnika u Hrvatskoj . Pridružujemo se i podržavamo mišljenje
HLK i predsjednika dr. Luetića u stavu o štetnosti a protiv primjene navedenih otopina.

Hrvatsko društvo za dječju neurologiju HLZ-a

Prof.dr.sc.Nina Barišić, prim.dr.med