1. Simpozij – Velikani hrvatske epileptologije – In memoriam prof. dr. sc. Mladenu Križu

Poštovani,

Povodom obilježavanja međunarodnog dana epilepsije i nacionalnog dana oboljelih od epilepsije pozivamo Vas na znanstveni skup:

Nacionalni dan oboljelih od epilepsije
Međunarodni dan epilepsije
1. Simpozij – Velikani hrvatske epileptologije
Hrvatsko društvo za dječju neurologiju HLZ-a – In memoriam prof. dr. sc. Mladenu Križu

1. Simpozij – Velikani hrvatske epileptologijeove je godine posvećen prof.dr.sc. Mladenu Križu jednom od utemeljitelja dječje neurologije i suvremene dječje epileptologije u Hrvatskoj, koji nas je prošle godine napustio.

Simpozij organizira: Hrvatsko društva za dječju neurologiju HLZ

Su-organizatori:
Hrvatska udruga za epilepsiju
Hrvatska lige protiv epilepsije
Hrvatskog društva za EEG i kliničku neurofiziologiju HLZ
Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za epilepsije i konvulzivne bolesti razvojne dobi
Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za epilepsije
Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za preoperativnu obradu bolesnika s epilepsijom

Datum održavanja: 11. Veljače 2019.
Vrijeme: 17:00 do 20:00 sati

Mjesto održavanja: Hrvatski liječnički dom, Šubićeva 9, Zagreb

POČASNO PREDAVANJE: 

Jasna Križ, MD, PhD – Experimental researches in neuroscience
Professor, Department of Psychiatry and Neuroscience, Faculty of Medicine, Université Laval,
Le Centre de recherche CERVO – Brain Research Centre, Québec, CANADA

Teme predavanja:
1. Igor Prpić: Prof. dr. sc. Mladen Križ, dr. med. – dječji neurolog i epileptolog
2. Nina Barišić: Febrilni epileptički status
3. Romana GjergjaJuraški: Smjernice liječenja epilepsija u djece
4. Silvio Bašić: Smjernice liječenja epilepsija u odraslih
5. Vlasta Đuranović: Novije spoznaje u terapiji epilepsije u djece s prirođenim malformacijama mozga 
6. Ana Sruk: Međunarodni dan epilepsije i nacionalni dan oboljelih od epilepsije u Hrvatskoj

ZAVRŠNA RIJEČ:
Prof. Jasna Križ, dr. med.
Prof. dr. sc. Nina Barišić, dr. Med

prof.dr.sc. Mladen Križ (1933-2018), osnivač Društva i prvi predsjednik

Prof. dr.sc. Mladen Križ rođen je u Zagrebu 6. veljače 1933 godine. U Rijeci je 1951. godine završio gimnaziju, „Sušačku“ kako je s ponosom naglašavao. Medicinu je diplomirao u Zagrebu, 1957. godine, da bi se od 1960. godine zaposlio u Dječjoj bolnici Kantrida, gdje je proveo iznimno plodan profesionalni put koji ga je kao predstojnika bolnice, sada s nazivom Klinike za dječje bolesti, Kliničkog bolničkog centra Rijeka, 1999. godine doveo do mirovine.

Prof.dr.sc. M. Križ bio je je redovni profesor i znanstveni savjetnik, voditelj Odjela za pedijatrijsku neurologiju i laboratorija za kliničku neurofiziologiju, predstojnik Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka, predstojnik Katedre za pedijatriju, prorektor za nastavu na Sveučilištu u Rijeci, te prodekan za poslijediplomske studije na Medicinskom fakultetu u Rijeci kroz 2 izborna razdoblja.

Stručno se usavršavao u Torontu, Marseillu, Rostocku, Varšavi i Zagrebu.

Kao osoba širokih vidika uvijek je nastojao prenositi i širiti znanje, a kao dobar organizator stremio je znanje uklopiti u svoju sredinu i kliničku praksu, te je tako bio voditelj dodiplomske i poslijediplomske nastave, kao i mnogobrojnih tečajeva trajne edukacije iz područja pedijatrije, socijalne medicine, te dječje neurologije i neurologije na Medicinskim fakultetima u Rijeci i Zagrebu. Ujedno je bio član uredničkih odbora nekoliko časopisa: Paediatria Croatica, Neurologia Croatica, Gynecologia et perinatologia.

Od 1987. do 1991. bio je  predsjednik Udruženja za dječju neurologiju i psihijatriju Jugoslavije, a od 1997. do 2001. bio je predsjednik Hrvatskoga pedijatrijskoga društva.

Kao dugogodišnji predsjednik Hrvatskog društva za dječju neurologiju od osnutka, te njegov počasni doživotni predsjednik sudjelovao je u izradi program subspecijalizacije iz dječje neurologije

Bio je tajnik HLZ i potpredsjednik ZLH, podružnice u Rijeci i dobitnik nagrade HLZ „Ladislav Rakovac „.

Osim brojnih internacionalnih udruženja bio je i član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Objavio je 67 znanstvenih radova.