COVID-19 pandemija - Preporuke HDDN, nadopune preporuke i priopćenja