Obnova smjernica i nove smjernice HDDN

Temeljem prihvaćenog zaključka Godišnje skupštine Hrvatskog društva za dječju neurologiju održanog 25. studenog 2023. za vrijeme 52. Simpozija HDDN u Sv. Martinu na Muri (točka 3. izvješće predsjednice):

Obnova smjernica i nove smjernice HDDN-a:

objavljeni članci u okviru Hrvatske proljetne pedijatrijske škole na temu Neurologija u suplementu Liječničkog Vjesnika, travanj 2023

  • Nove smjernice za dijagnostiku i terapiju febrilnih konvulzija u Hrvatskoj, autori Radić Nišević J, Kolić I, Prpić I 
  • Izazovi diferencijalne dijagnoze hipotonije u dojenačkoj dobi autori Kuzmanić Šamija R ,Barišić N
  • Epileptički status u pedijatriji – dijagnostički i terapijski postupci autori Barišić N, Rubić F 

dostupni su za konstruktivne komentare i eventualne nadopune na web stranicama HDDN  slijedećih 6 mjeseci kao što je to uobičajeno i u drugim društvima prije službenog prihvaćanja novih smjernica.

Time se ne brišu prethodni postupnici koji ostaju (kao što je to običaj u drugim društvima i na međunarodnoj razini). Nakon 6 mj konstruktivni komentari će biti razmotreni na sastanku UO u smislu procjene kvalitete za postupnike HDDN-a u interesu bolesnika i kredibiliteta HDDN-a.Destruktivni i neprimjereni komentari će biti uklonjeni sa stranica društva.  

Destruktivni i neprimjereni komentari će biti uklonjeni sa stranica društva.

Komentiraj