program 48. SIMPOZIJa HRVATSKOGA DRUŠTVA ZA DJEČJU NEUROLOGIJU

Poštovane kolegice i kolege, dragi suradnici,

iznimna nam je čast i zadovoljstvo ponovno Vas ugostiti u divnoj Dalmaciji i Splitu na 48. Simpoziju Hrvatskoga društva za dječju neurologiju. Glavne teme o kojima ćemo predavati, slušati i diskutirati ove godine su: neonatalna neurologija, poremećaji iz autističnoga spektra u pedijatrijskoj neurologiji uz mogućnost prikaza tema iz drugih područja dječje neurologije.

48. Simpozij Hrvatskoga društva za dječju neurologiju će se održati 08. i 09. studenog 2019. godine u Hotelu Cornaro – Split.

Radujemo se Vašem dolasku, sudjelovanju te ugodnom zajedničkom druženju.

Predsjednica HDDN HLZ
Prof. dr. sc. Nina Barišić

Predsjednica Organizacijskog odbora
Doc. dr. sc. Radenka Kuzmanić-Šamija

PROGRAM

petak, 8. studenog 2019.

14.30 – 16.00 Registracija sudionika
16.00 – 16.15 Otvaranje simpozija
16.15 – 17.00 Radno predsjedništvo: Nina Barišić, Biserka Rešić, Radenka Kuzmanić Šamija

 • Kongenitalne nedistrofične miotonije / Barišić N.
 • Poremećaji razvoja govora i komunikacije, mogući uzroci i tretman / Rešić B, Rešić Miloradović N.

17.00 – 17.15. PAUZA
17.15 – 18.15 BioMarin – sponzorska predavanja

 • Igor Prpić: „CLN2 – rana dijagnoza i brzo liječenje“
 • Radenka Kuzmanić Šamija: „Ceroliponaza alfa u djece s CLN2 bolestima – rezultati multicentrične studije“
 • Ksenija Fumić: „Prezentacija projekta – selektivni skrining deficijencije lizosomalnih enzima PPT1 i PPT2 u našem području“

18.20 – 19.20 Skupština HDDN
19.45 Svečana večera

subota, 9. studenog 2019.

08.30 – 09.30 Neonatalna neurologija 1. dio (predavanja po 15 min)
Radno predsjedništvo: Zlatko Sabol, Maja Tomasović, Igor Prpić

 • Ima li novosti u liječenju konvulzija u novorođenačkoj dobi? / Prpić I, Kolić I, Radić Nišević J.
 • Novorođenačke konvulzije: prediktivna vrijednost prenatalnih i perinatalnih rizičnih čimbenika za razvoj epilepsije / Sabol Z, Kovač-Šižgorić M, Krakar G, Cvitanović-Šojat Lj.
 • Paroksizmalni događaji u novorođenačkoj dobi – diferencijalna dijagnoza / Sekelj Fureš J.
 • Katastrofične epileptičke encefalopatije s početkom u neonatalnoj dobi u naša tri bolesnika – korelacija kliničke slike, tijeka bolesti i rezultata molekularno – genetskih pretraga / Čokolić–Petrović D, Kos M, Gjergja Juraški R, Cvitanović Šojat Lj.

09.45 – 10.30 MEDIS – sponzorska predavanja:

 • Vlasta Đuranović: “Vimpat u liječenju epileptičkih encefalopatija – iskustva iz Klinike za dječje bolesti Zagreb”
 • Damjan Osredkar: “Duchenne’s Muscular Dystrophy – a modern approach to diagnosis and treatmant”

10.30 – 10.45 PAUZA
10.45 – 11.15 MAKPHARM – sponzorsko predavanje:

 • Igor Prpić: “Hrvatska iskustva primjene zonisamida u liječenju epilepsija dječje dobi“

11.30 – 12.15 Neonatalna neurologija 2. dio (predavanja po 15 min)
Radno predsjedništvo: Vlatka Mejaški Bošnjak, Ljerka Cvitanović Šojat, Marija Meštrović

 • MR mozga u novorođenčeta – prognostički pokazatelj neurorazvoja u prijevremeno rođene djece / Bunoza B, Barišić N, Stevanović Grđen P, Lehman I.
 • Neurorazvojni ishod djece nakon perinatalnog oštećenja mozga, premagestacijskoj dobi / Jelovina I, Abaza I, Bucat M,Papazovska-Cherepnalkovski A, Rota Čeprnja A, Tomasović M, Meštrović M, Lovrić Kojundžić S, Marušić E, Kuzmanić Šamija R.
 • Mogućnosti neurorehabilitacije u novorođenačkoj dobi /C Brenčić M, Kolić I, Radić Nišević J, Prpić I.

12.20 – 13.00 PAUZA
13.00 – 14.00 POSTER PREZENTACIJA (POSTER x 5 MIN)
Radno predstavništvo: Matilda Kovač Šižgorić, Jadranka Sekelj Fureš, Goran Krakar
14.00 – 15.00 Poremećaji iz autističnoga spektra u pedijatrijskoj neurologiji 1. dio (predavanja po 15 min) Radno predsjedništvo: Maša Malenica,Dunja Čokolić, Sanja Delin

 • Specifični poremećaj razvoja govora i jezika i dizritmične promjene u EEG-u / Kovač Šižgorić M, Sabol Z, Krakar G,Cvitanović-Šoljat Lj.
 • Poznavanje autističnog spektra iz perspektive prvog kontakta / Šeparović I, Kukurozović M, Bubnjar K, Kreber Labaš P, Malenica M.
 • Prijedlog neurološke obrade u djece sa sumnjom na autistični spektar poremećaja / Radić Nišević J, Kolić I, Prpić I.
 • Usporedba standardnog EEG zapisa u djece s poteškoćama iz pervazivnog spektra i djece urednog intelektualnog funkcioniranja u kasnoj predškolskoj dobi / Kos M, Čokolić–Petrović D.

15.00 – 15.15 PAUZA
15.15 – 16.30 Poremećaji iz autističnoga spektra u pedijatrijskoj neurologiji 2. dio (predavanja po 15 min)
Radno predsjedništvo: Romana Gjergja Juraški, Vlasta Đuranović, Eugenija Marušić

 • Crijevna mikroflora i autistični spektar poremećaja / Krakar G, Sabol Z, Kovač-Šižgorić M, Cvitanović-Šojat Lj, Sabol F, Barišić I.
 • Poremećaj iz autističnoga spektra u bolesnika s tuberoznom sklerozom / Lehman I, Barišić N, Bunoza B, Weiss M, Grđan Stevanović P.
 • Poremećaji iz autističnog spektra i poremećaji spavanja / Veljačić D, Jelovina I, Abaza I, Marušić, E, Tomasović M, Meštrović M, Ursić A,Kuzmanić Šamija R.
 • Neurofeedback metoda i poremećaji iz spektra autizma / Šečić A, Starčević Perica M, Malenica M.
 • Promjene u EEG-u kao rani pokazatelj Angelmanovog sindroma – Prikaz slučaja / Krnjak G.

16.30 – 16.45 Ostale teme

 • Hemimegalencefalija – naša iskustva / Pejić Roško S.

17.00 ZATVARANJE SIMPOZIJA

Prijava za sudjelovanje, organiziranje smještaja i uplata kotizacija je preko:
Turistička agencija OMNIVIA, Poljički trg 2, 21310 Omiš
email: info@omnivia.hr
GSM: 098 813 680 i 099 314 6220.
Povjerenstvo HLK za trajnu medicinsku izobrazbu je u postupku dodjele bodova.
Radujemo se Vašem dolasku, sudjelovanju te ugodnom zajedničkom druženju.

više o registraciji