SMJERNICE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA DJEČJU NEUROLOGIJU ZA DIJAGNOSTIKU I TERAPIJU FEBRILNIH KONVULZIJA

LJERKA CVITANOVIĆ-ŠOJAT, ROMANA GJERGJA JURAŠKI, IGOR PRPIĆ, NINA BARIŠIĆ
Radna skupina Hrvatskog društva za dječju neurologiju za izradu smjernica za febrilne konvulzije

Febrilne konvulzije prigodni su cerebralni napadaji koji se dogode u 2-5% djece u dobi od 6-60 mjeseci. Unatoč napretku u razumijevanju febrilnih konvulzija i razvoju smjernica i dalje su prisutne varijacije u njihovoj interpretaciji, odnosno evaluaciji i liječenju djece s febrilnim konvulzijama u Republici Hrvatskoj. Stoga je Hrvatsko društvo za dječju neurologiju izradilo smjernice za racionalnu dijagnostiku i terapiju febrilnih konvulzija, koje trebaju biti izvedive u svim bolničkim ustanovama u Republici Hrvatskoj. Svrha smjernica je pomoć pri donošenju odluka za racionalnu dijagnostiku i terapiju i one nisu jedini mogući protokol za sve bolesnike s ovim poremećajem. Dodatni specifični cilj je i istaknuti medicinski utemeljene dokaze o rizicima i dobrobiti kontinuirane i intermitetne profilakse antiepilepticima, kao i uporabe antipiretika u djece s febrilnim konvulzijama. Unatoč visokoj učestalosti kao i postotku recidiva febrilnih konvulzija, trajne posljedice nisu poznate ni znanstveno dokazane u dostupnoj literaturi. Rizik za razvoj epilepsije u ovih bolesnika je nizak, iako nešto viši nego u općoj populaciji. Nema dokaza da bi profilaktička primjena antiepileptičkih lijekova u djece s jednostavnim febrilnim konvulzijama smanjila pojavnost epilepsije. Nema dokaza da je racionalna i opravdana primjena diazepama u intermitentnoj profilaksi jednostavnih febrilnih konvulzija. Kontinuirana profilaksa antiepilepticima ili intermitentna terapija diazepamom mogu reducirati učestalost recidiva febrilnih konvulzija. Međutim, rizik od nuspojava i potencijalna toksičnost antiepileptika nadilaze ionako mali rizik od komplikacija u djece s jednostavnim febrilnim konvulzijama, pa preporučamo kontinuiranu i intermitentnu terapiju antiepilepticima u djece s jednostavnim febrilnim konvulzijam.