SMJERNICE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA DJEČJU NEUROLOGIJU ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE GLAVOBOLJA U DJECE

NINA BARIŠIĆ, IGOR PRPIĆ, IVAN LEHMAN, PETRA GRĐAN, BISERKA REŠIĆ
Radna skupina za izradu postupnika

Glavobolja je jedan od najčešćih simptoma u neurologiji. Radna skupina HDDN-a za glavobolje, temeljem analize podataka u dostupnoj medicinskoj literaturi, predlaže sljedeće preporuke za evaluaciju djece s glavoboljom, uključujući dijagnostičke kriterije za klasifikaciju glavobolja (International Classification of Headache Disorders-ICHDII) prema International Headache Society (IHS) i načela liječenja bazirana na dokazima i činjenicama, radi provođenja dobre kliničke prakse. Preporuke su dostupne na internetskim stranicama HDDN-a (www.hddn.hlz.hr). Prema klasifikaciji Međunarodnog društva za glavobolje (International headache society – IHS) glavobolje se dijele na primarne i sekundarne. Migrena, psihogena ili tenzijska glavobolja, trigeminalna neuralgija i Horton-Bingova (cluster) glavobolja su primarne glavobolje. Akutne glavobolje najčešće su uzrokovane primarnim glavoboljama. Kronične glavobolje čine veliku skupinu čestih ili svakodnevnih glavobolja duljeg trajanja (više od 4 sata na dan) u odnosu na kratkotrajne glavobolje. Svako dijete s glavoboljom zahtijeva individualni pristup. Procjena djeteta s glavoboljom počinje detaljnim fizikalnim pregledom, uključujući mjerenje tlaka, neurološkim pregledom te pomnom anamnezom. Potrebno je uvijek najprije isključiti sekundarnu glavobolju, tj. različite uzroke glavobolja. žarišni neurološki simptomi i znakovi upućuju na to da može biti riječ o sekundarnoj glavobolji koja zahtijeva hitnu dijagnostičku obradu. Kakvoće glavobolje koje znače indikaciju za hitnu neuroradiološku obradu intenzivna je akutna glavobolja koja se pojavljuje iznenada, naglo iz punog zdravlja, akutna ili kronična glavobolja, uključujući migrenu i psihogenu glavobolju progresivnog tijeka, pozitivni meningitički sindrom uz glavobolju, žarišni neurološki znakovi te nalaz edema papile očnog živca. Ako dijete s recidivirajućim glavoboljama tijekom pregleda ima normalan neurološki status, nije potrebno rutinski (hitno) učiniti neuroslikovnu obradu (CT/MR mozga). Ako je CT mozga u slučajevima intenzivne glavobolje normalan, indiciran je MR mozga i lumbalna punkcija, odnosno pretraga cerebrospinalnog likvora radi isključenja subarahnoidalnog krvarenja ili meningoencefalitisa. Neuroradiološka obrada je svakako indicirana radi utvrđivanja uzroka sekundarnih glavobolja. Pretraga likvora svakako je potrebna u febrilnog imunosno kompromitiranog djeteta s glavoboljom zbog sumnje na meningitis. Nije potrebno rutinski učiniti EEG u evaluaciji djeteta s glavoboljom. EEG je indiciran ako se sumnja na epileptički napadaj ili sekundarnu glavobolju (uzrokovanu tumorom, traumom glave, encefalitisom, intrakranijskim krvarenjem ili ishemijom), međutim, promjene u EEG-u u načelu nisu specifične ni patognomonične za pojedine uzroke sekundarne glavobolje. U liječenju glavobolje (nakon isključenja sekundarnih uzroka), uz smještaj u zamračenu mirnu prostoriju, treba primjenjivati samo one lijekove čije je djelovanje dobro poznato. Potrebno je uvijek zatražiti suglasnost roditelja za primjenu određenog specifičnog lijeka protiv migrene, uz upozorenje o mogućim nuspojavama te o potrebi provjere o tome je li ili nije na listi lijekova odobrenih od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za liječenje glavobolje (migrene) u djece. U liječenju akutne glavobolje primjenjuju se analgetici i nesteroidni antireumatici (ibuprofen, indometacin). Paracetamol se primjenjuje u dozama za analgeziju: 15-20 mg/kg, koje se mogu ponoviti za 4 sata. Ibuprofen je djelotvoran u dozi od 10 mg/kg do dva puta na dan. U slučaju recidivirajućeg povraćanja uz migrenu preporuča se primjena ondasetrona. U profilaksi migrene primjenjuju se beta blokatori te antiepileptici uz nefarmakološke postupke. Klinička istraživanja ne upućuju na pouzdanost i značajnost farmakološke profilakse migrene. Multidisciplinarni pristup liječenju glavobolja uključuje edukaciju i roditelja i djece te psihosocijalnu potporu.