Home / Članstvo

Članstvo

Visina godišnje članarine Hrvatskog društva za dječju neurologiju je 100 kuna. Članarina se može se uplatiti na žiro račun Društva za određenu godinu, IBAN: KUNSKI: HR7423600001101214818, DEVIZNI: HR5423600001500270074 (SWIFT:ZABAHR2X) poziv na broj 268-36. OIB 60192951611

Prema članku 8. Pravilnika o radu stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora članstvo u Stručnom društvu prestaje:
– istupanjem iz članstva po vlastitoj želji ili smrću,
– prestankom članstva u HLZ-u,
– neplaćanjem članarine Društvu najmanje tijekom jedne godine, a nakon pisane opomene, ako je članarina u Stručnom društvu određena.