Home / Ustrojstvo Europskog društva za dječju neurologiju

Ustrojstvo Europskog društva za dječju neurologiju

Upravni odbor čine 24 člana. Predsjednik EPNS je prof. Lieven Lagae.

Expanded European Committee (EEC)-predsjednik B.Anlar ,članovi: Jozwiak, Kalamanchy, Yourukos; Curatolo. EEC se zalaže se za prilagodbu zapadne Europe ostalim siromašnijim sadašnjim i budućim članicama u okvirima EPNS. Cilj EEC-s je smanjenje članarina, kotizacija, analiza zašto je mali broj članova EPNS iz tih zemalja. Službeni časopis EPNS-a je European Journal of Pediatric Neurology , urednik je prof. Lieven Laage.

EPNS website:link  www.epns.info,  urednik P Baxter.

Rumunjska ( predstavnica Dana Craiu)  izabrana je kao domaćin za održavanje tečajeva trajne edukacije od 2008.-2011.

Predstavnica Hrvatske u Upravnom odboru od 2007 je prof.dr.sc.Nina Barišić.